Onze diensten/werkwijze

Wij zijn gespecialiseerd in functiewaardering en beloningsadvies. De aan ons gekoppelde specialisten zijn vaak ook gepokt en gemazeld in HRM en organisatieadvies. Daardoor kunnen wij u veel breder adviseren en kijken naar de toegevoegde waarde van het advies en de aansluiting op andere HR-instrumenten. Dat is onze kracht!

Functiebeschrijvingen

We zijn een kei op het gebied van functiebeschrijvingen. Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek van omschrijvingen voor de meest gangbare functies. Deze kunnen wij snel en efficiënt aanpassen naar uw organisatie en toespitsen op de gedefinieerde resultaatgebieden.

Functiewaardering

Bij functiewaarderingen vergelijken wij aan de hand van een aantal invalshoeken alle functies op een consistente wijze op zwaarte. Zo maken we helder hoe iedere functie bijdraagt aan de bedrijfsdoelstelling. We helpen u bij het bepalen van de differentiërende factoren voor de verschillende functieniveaus in uw organisatie. Deze toetsen we vervolgens aan de bijbehorende zwaartecriteria. Tegelijkertijd toetsen wij de zwaarte van de functies met vergelijkbare posities op de arbeidsmarkt. Het waarderen van functies kan, afhankelijk van de gekozen methodiek, variëren van een grondige evaluatie en scoren op gezichtspunten tot referentiefuncties, vergelijkend indelen en functiefamilies.

Opstellen functiehuis

Het functiehuis is een matrix waarbij de functies van verschillende disciplines en niveaus in een onderlinge zwaarte naast elkaar staan. Samen met u voeren wij de inhoudelijke discussie over de verschillende niveaus binnen de aanwezige kolommen. We kijken dan niet alleen van beneden naar boven, maar ook horizontaal. De discussies gaan dus over het geheel en wij nemen u mee in dit proces.

Beloningsadvies

Wij adviseren over passende salarissen en beloningsstructuur. Aan de hand van vragen als ‘met wie wilt u uw organisatie vergelijken’ en ‘wat wilt u vergelijken’ kunnen we benchmarkonderzoek doen naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Advies organisatie-inrichting

Wij helpen u het beste organisatiemodel met bijbehorend functiehuis te ontwikkelen, passend bij de fase waarin uw bedrijf zich bevindt. Wij toetsen, analyseren en bevragen dan vanuit onze knowhow van organisatiemodellen en referentiemateriaal, maar ook vanuit analysetechnieken die we bij functiewaardering gebruiken

Ondersteuning en advies bij de vormgeving van (re)organisaties

Ook in tijden van organisatieaanpassing of reorganisatie kan functiewaardering een belangrijk instrument zijn om de juiste keuzes te maken. We adviseren over uitwisselbaarheid van functies en participeren in bezwaar- en beroepscommissies. Daarnaast kan partner Meeer BV* ondersteunen bij de reorganisatie en het verandertraject.

*FuWa Consult en Meeer vullen elkaar aan. Afhankelijk van uw behoefte ondersteunen wij u op gebied van mens- en organisatieontwikkeling, maar ook op gebied van organisatie-inrichting, functiewaardering en beloningsvraagstukken. Om zicht te houden op de totale context en dat u zich begrepen voelt.

Deskundigen voor toetsings- en bezwarencommissies

Vanwege onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van functiewaardering en beloning vragen bedrijven en instellingen ons regelmatig om een second opinion, een voorzitterschap op te pakken of zitting te nemen in een toetsings- of bezwarencommissie.