Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FUWA Consult: specialisten in

functiewaardering

& beloning

Welkom bij FUWA Consult. FUWA Consult treedt op als intermediair tussen opdrachtgevers en zelfstandige functiewaarderingsdeskundigen. 
Wij kunnen u van dienst zijn in
alle branches/vakgebieden (zowel bedrijfsleven als overheid) en bij de toepassing van vrijwel alle erkende waarderingssystemen (o.a. ISF, IMF, Hay, ORBA, HR 21, GFS, FC-SW, FWG, FUWASYS: alle varianten).

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, overheidsinstanties, rechtsbijstand verzekeraars, ondernemingsraden en particulieren, zie onze klanten/opdrachtgevers.

FUWA Consult opereert onafhankelijk van systeemhouders en kan daarom ook van dienst zijn bij de evaluatie en keuzes inzake systemen
en werkwijzen betreffende functiewaardering & beloning.

Tot onze expertise hoort tevens het beoordelen of toetsen van de uitwisselbaarheid van functies in het kader van reorganisatie,
zie UWV-criteria.

Functiewaardering wordt wel omschreven als het indelen van functies in rangordes, gemeten naar de zwaarte van die functies. Fuwa Consult is hierin gespecialiseerd. Er zijn diverse methoden voor functiewaardering ontwikkeld. Onze specialisten weten welke methode in welke situatie het best kan worden gebruikt.

Functiewaardering, toegepast door de specialisten van Fuwa Consult, is essentieel voor de totstandkoming van een beloningssysteem. De zwaarte van de functie is daarbij het meetmiddel om de hoogte van de gage vast te kunnen stellen. Het doel van het uitstippelen van een functiewaarderingstraject is om tot een redelijk en goed doortimmerd beloningssysteem te komen. Aanvullend doel van functiewaardering is om op basis van de verzamelde gegevens een passende organisatie- en functiestructuur te creëren.
Een traject voor functiewaardering behelst grofweg het volgende: functies moeten worden beschreven, functies moeten gemeten naar zwaarte worden gerangschikt en daaropvolgend moeten functies worden ingedeeld. Medewerkers kunnen bezwaar aantekenen tegen een functiebeschrijving en functie-indeling.

Allereerst het eerst genoemde onderdeel van functiewaardering, functiebeschrijving. Functiebeschrijving betekent – de naam zegt het al - dat alle functies binnen een organisatie moeten worden beschreven. Aan deze beschrijvingen zijn kwaliteitscriteria verbonden, die door CAO-partijen zijn vastgesteld. De kwaliteitscriteria zijn indicatoren die getoetst kunnen worden.

Het beschrijven van functies in het kader van functiewaardering geschiedt niet langer op uitvoerige wijze, zoals dat vroeger het geval was, maar meer en meer op een resultaatgerichte manier, korter. Op die manier hoeven de functies minder vaak te worden bijgesteld en aangepast. Ten gunste van functiewaardering worden functieprofielen steeds meer in algemene bewoordingen opgesteld. Het aantal functies wordt hierdoor teruggebracht tot het absoluut noodzakelijke. Dankzij deze vernieuwde vorm van functiewaardering wordt de functieopbouw puntig en helder en kan eenvoudiger voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij de rangschikking van functies naar zwaarte wordt een functiewaarderingssysteem ingezet, dat is doorgaans een puntenmethode. Bij het uitvoeren van processen die moeten leiden tot een vorm van functiewaardering zijn een aantal aspecten van belang, zoals kennis en opleiding, contacten (zowel intern als extern), leiding geven, zelfstandigheid,  verantwoordelijkheden/afbreukrisico en bewegingsvaardigheid.

Deze gegevens worden door de medewerkers van Fuwa Consult meegenomen en gewogen, teneinde de zwaarte van een functie te kunnen bepalen. Het functiewaarderingssysteem zelf, of de puntenmethode voor functiewaardering, zo u wilt, komt overigens meer en meer op de achtergrond te staan. Het instrument dat tegenwoordig steeds frequenter wordt ingezet is de functiematrix. Daarmee worden generieke functies onderverdeeld in soorten (functiefamilies) en gerangschikt naar zwaarte (functiereeksen).
De functiematrix voor functiewaardering wordt gebruikt om de uiteindelijke indeling te maken. Bij die functie-indeling wordt niet het beroep of de functionaris, maar de specifieke functie als uitgangspunt genomen. 

Processen ten behoeve van functiewaardering worden in de regel geheel of gedeeltelijk uitbesteed. Ook kan de behoefte aan een tweede mening, een second opinion, ontstaan, waarbij een onafhankelijke partij haar licht laat schijnen over de situatie. Elke vorm van partijdigheid moet te allen tijde worden vermeden, want dit kan de beoogde managementdoelen die gepaard gaan met functiewaardering ernstig frustreren. Fuwa Consult is de geschikte partner om u in dit proces bij te staan. Wij kunnen snel en slagvaardig een traject ten bate van functiewaardering uitstippelen en uitvoeren, zonder dat dit de normale bedrijfswerkzaamheden binnen uw organisatie raakt.                  

Functiewaardering CAO Functiewaarderingssysteem Functiewaardering beloning Functiewaardering Adviseurs functiewaardering Functiezwaarte Functiebeschrijving Functiewaardering Beloningsadvies Functiewaardering adviesbureau Fuwasys Functie indeling Voorbeeld functiebeschrijving Functiebeschrijving op maat Functiebeschrijving service