Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Implementatie en beheer

Conversie naar het nieuwe functiegebouw

In deze fase wordt de conversie uitgevoerd van alle bestaande functies naar het nieuwe functiegebouw c.q. de Functieniveaumatrix (FNM): alle medewerkers krijgen binnen een van de nieuwe functiereeksen een passende functie toegewezen. Leidraad voor de conversie is de Functieovergangsmatrix (FOM) die in fase 2 bij het ontwerp functiegebouw is opgesteld.

De functieniveaumatrix als indelingsinstrument

Nu de FNM bestaat uit een beperkt aantal generieke functies kan aanzienlijk worden bespaard op het jaarlijks onderhoudsbudget.

In de praktijk kan de FNM prima worden gebruikt als indelingsinstrument:

Bij nieuwe werkzaamheden of bij een wezenlijke wijziging in taken kunnen medewerkers via een proces van “vergelijkend indelen" in de juiste functie worden ingedeeld: de verantwoordelijk manager stelt door vergelijking van de beschikbare functieprofielen, waarderingen en niveau typeringen zelf vast welke functiefamilie, welke functiereeks en welk salarisniveau het meest passend is voor de medewerker. Bij dit proces kan de afdeling HR ondersteuning en advies geven. Indelingsvoorstellen van managers worden ingebracht en besproken in het managementoverleg of in een daartoe aangewezen toetsingsteam.